Közösség

 • imádkozzunk a CE közösségek növekedéséért
 • elkötelezett és meggyőződött hitért mind a fiatalok, mind az idősek körében
 • a generációk közötti kommunikációért, kapcsolatért
 • az egyház felé végzett szolgálatért
 • az egységért, a harcért a szétdobáló ellen
 • imádkozzunk kapcsolatainkért, az egyedülállókért, a házasságok megmaradásáért és a válás fájdalmával megküzdőkért


Intézmények

 • imádkozzunk vezetőink lelki egészségéért, teherbírásáért
 • (fiatal) vezetőkért, akikre rábízhatók intézményeink ügyei
 • szervezeteink fejlődéséért, a szellemiek és anyagiak helyén kezeléséért
 • az Országos CE Szövetség ügyvezetőjének munkájáért


Események

 • a Téli tábor megvalósulása, az előadók és résztvevők lelkiállapota, megtérések
 • a Függőleges konferencia szellemi és anyagi vetülete
 • imádkozzunk azért, hogy hangzódhasson el az Ige, az evangélium a hétköznapi eseményeinken is
 • az eseményeken keresztül kapcsolódjanak be emberek szolgálatokba


Evangélizáció

 • imádkozzunk gyümölcsöző beszélgetésekért, lelkigondozásokért, hogy időt tudjunk szánni egymás örömének és problémáinak meghallgatására
 • evangélizációs alkalmak szervezése, nyitásra való indíttatás
 • legyen több bizonyságtevő…
 • imádkozzunk azokért, akik valahol elakadtak, nagy terheket cipelnek magukon, hogy legyen hol hallják az Örömhírt
 • imádkozzunk a tanítvánnyá válás folyamatáért


Szociális Projektek

 • hálásak vagyunk a Dorcas gyerekotthon lakóinak tevékenységéért, növekedéséért
 • hálásak vagyunk azért, hogy a marosvásárhelyi Hannah projekt annyira fejlődött, hogy önálló jogi tevékenységet fog folytatni
 • imádkozzunk a zilahi idősgondozásért, a munkatársak kitartásáért
 • hálásak vagyunk a Váradi CE Ház kiterjedt szociális tevékenységéért


Külföldi kapcsolatok

 • imádkozzunk a CE világszövetség új ügyvezető igazgatóáért, Dr. Dave Coryellért és azért, hogy Isten új víziót adjon a szervezet számára
 • Grace Scheuerman, az új adminisztratív munkatárs szolgálatáért a Világszövetségben
 • imádkozzunk a szélsőségességek lecsendesedéséért világszerte
 • imádkozzunk a keresztyén-muszlim feszültségekért szerte a világban, hadd győzedelmeskedjen a Világosság