Imatémák

Közösség

bunvallas

 • imádkozzunk a CE közösségek növekedéséért
 • elkötelezett és meggyőződött hitért mind a fiatalok, mind az idősek körében
 • a generációk közötti kommunikációért, kapcsolatért
 • az egyház felé végzett szolgálatért
 • az egységért, a harcért a szétdobáló ellen
 • imádkozzunk kapcsolatainkért, az egyedülállókért, a házasságok megmaradásáért és a válás fájdalmával megküzdőkért

Intézmények

bunvallas

 • imádkozzunk vezetőink lelki egészségéért, teherbírásáért
 • (fiatal) vezetőkért, akikre rábízhatók intézményeink ügyei
 • szervezeteink fejlődéséért, a szellemiek és anyagiak helyén kezeléséért
 • az Országos CE Szövetség ügyvezetőjének munkájáért

Események

bunvallas

 • a Téli tábor megvalósulása, az előadók és résztvevők lelkiállapota, megtérések
 • a Függőleges konferencia szellemi és anyagi vetülete
 • imádkozzunk azért, hogy hangzódhasson el az Ige, az evangélium a hétköznapi eseményeinken is
 • az eseményeken keresztül kapcsolódjanak be emberek szolgálatokba

Evangélizáció

bunvallas

 • imádkozzunk gyümölcsöző beszélgetésekért, lelkigondozásokért, hogy időt tudjunk szánni egymás örömének és problémáinak meghallgatására
 • evangélizációs alkalmak szervezése, nyitásra való indíttatás
 • legyen több bizonyságtevő…
 • imádkozzunk azokért, akik valahol elakadtak, nagy terheket cipelnek magukon, hogy legyen hol hallják az Örömhírt
 • imádkozzunk a tanítvánnyá válás folyamatáért

Szociális projektek

bunvallas

 • hálásak vagyunk a Dorcas gyerekotthon lakóinak tevékenységéért, növekedéséért
 • hálásak vagyunk azért, hogy a marosvásárhelyi Hannah projekt annyira fejlődött, hogy önálló jogi tevékenységet fog folytatni
 • imádkozzunk a zilahi idősgondozásért, a munkatársak kitartásáért
 • hálásak vagyunk a Váradi CE Ház kiterjedt szociális tevékenységéért

Külföldi kapcsolatok

bunvallas

 • imádkozzunk a CE világszövetség új ügyvezető igazgatóáért, Dr. Dave Coryellért és azért, hogy Isten új víziót adjon a szervezet számára
 • Grace Scheuerman, az új adminisztratív munkatárs szolgálatáért a Világszövetségben
 • imádkozzunk a szélsőségességek lecsendesedéséért világszerte
 • imádkozzunk a keresztyén-muszlim feszültségekért szerte a világban, hadd győzedelmeskedjen a Világosság

A CE Világszövetség imahírlevele

A CE Világszövetség minden hónap elején e-mailes imahírlevéllel jelentkezik. A kezdeményezésnek az a célja, hogy együtt szólítsuk meg Istent világszerte, kölcsönösen imádkozzunk egymásért a különböző országok CE Szövetségeiben. Évente, a CE létrejöttének évfordulója (február 2) előtti héten a CE Világszövetség által meghirdetett imahétre kerül sor, amelyen egy vezérfonal segítségével teszünk említést külföldi testvéreink imakéréseiről.