2021 szeptember 24 – december 19. között sikeresen lezajlott a Philothea Klub „Légy Bátor! – Foglalkozások fiataloknak” című, a BGA által támogatott projektje.A projekt keretében összesen 38 fiatal vett részt, akikkel heti-kétheti találkozások alkalmával különféle témákat sikerült átbeszélni. A tematikus találkozások mellett voltak még kirándulások és sportesemények is, illetve egy székelyföldi kirándulás keretében látogattunk el…

„Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.” ( 2 Timótheus 1:7)   Kedves Barátaink! A  fenti igevers alapján hangzott el egy évkezdő prédikáció, 2020. január 1.-én. Akkor még nem gondoltuk, hogy ez az Igevers az év mottója lesz nemcsak a Philothea számára, hiszen gyakran hallottuk ezt évközben,…

   Amikor a Célegyenes! nevet adtuk a 2020-as ifjúsági projektünknek még nem is tudtam, hogy valamikor a század elején a CE Szövetségnek ez volt a jelszava. Több programból állt ez a projekt: iskolai programok, szülők iskolája, tanárok képzése, szabadidős tevékenységek fiataloknak, szakmai konferencia. Sajnos a járvány miatt a terveink nem úgy valósultak meg, ahogyan terveztük….

Munkakör: Nevelő (felsőfokú végzettség szükséges: pedagógus vagy szociálpeda-gógus, szociális munkás) teljes normával, munkakönyvvel. Alkalmazó: Pro Christo et Ecclesia – Krisztusért és Egyházáért egyesület marosvásárhelyi fiókja, Dorcas Gyermekotthon Serdülőket és fiatalokat szocializáló családtípusú otthon Nevelői feladatkör: A fiatalokat szeretettel, hozzáértő figyelemmel veszi körül, türelemmel neveli, oktatja Megszervezi, irányitja, változatossá teszi a bentlakók programját Elkésziti illetve előkésziti…

Munkakör: Projekt menedzser otthonvezető Alkalmazó: Pro Christo et Ecclesia – Krisztusért és Egyházáért egyesület marosvásárhelyi fiókja, Dorcas Gyermekotthon Serdülőket és fiatalokat szocializáló családtípusú otthon Feladatkör: A fiatalokat szeretettel, hozzáértő figyelemmel veszi körül, türelemmel neveli, oktatja és testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésüket biztosító bizalmi kapcsolatot alakt ki velük. Megszervezi, irányitja, változatossá teszi a bentlakók programját…

Erdélyi magyar fiatalok számára télitábor szervezése és lebonyolítása   A Romániai CE Szövetség országos irodája minden évben megszervezi az ún. „Télitábort”  a 19-35 év közötti fiatalok számára. A 2020-as Télitábor is megszervezésre kerülhetett még a koronavírus járvány előtt. Köszönjük  a Bethlen Gábor Alapnak a IFJ-KP-1-2020_1-000088 számú p ályázatban nyert támogatásért, amelynek összege 800.000 HUF, amely…

Áldott, Aki Krisztusban megáldott! Adorján Kálmán lp,CE elnök Kedves Atyafiak! Pál apostol Efézusiakhoz írt levele első részéből (Ef 1,3-14) veszek kölcsön szavakat e pünkösdi köszöntéshez. Gondolom, nem neheztel ezért sem ő, sem azok, akik énekének egy-egy részletét csatolom az idézett ige szakaszaihoz. „Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.”…

Bevezető A Romániai CE  Szövetség működése négy régiót ölel fel, amelyet a központi (országos) iroda fog össze. Minden régió önállóan is működik, ugyanakkor az egyes régiók képviseltetik magukat a Döntéshozó Jogi Képviseletben és a szűkebb körű Vezetőtanácsban. A CE országos iroda feladatai közé tartozik a régiók és közösségeikkel való kapcsolattartás és látogatás, az iroda fenntartása…

© 2021 CE Szövetség Románia | Oldaltérkép
Kövess minket: