„Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.” ( 2 Timótheus 1:7)   Kedves Barátaink! A  fenti igevers alapján hangzott el egy évkezdő prédikáció, 2020. január 1.-én. Akkor még nem gondoltuk, hogy ez az Igevers az év mottója lesz nemcsak a Philothea számára, hiszen gyakran hallottuk ezt évközben,…

   Amikor a Célegyenes! nevet adtuk a 2020-as ifjúsági projektünknek még nem is tudtam, hogy valamikor a század elején a CE Szövetségnek ez volt a jelszava. Több programból állt ez a projekt: iskolai programok, szülők iskolája, tanárok képzése, szabadidős tevékenységek fiataloknak, szakmai konferencia. Sajnos a járvány miatt a terveink nem úgy valósultak meg, ahogyan terveztük….

Munkakör: Nevelő (felsőfokú végzettség szükséges: pedagógus vagy szociálpeda-gógus, szociális munkás) teljes normával, munkakönyvvel. Alkalmazó: Pro Christo et Ecclesia – Krisztusért és Egyházáért egyesület marosvásárhelyi fiókja, Dorcas Gyermekotthon Serdülőket és fiatalokat szocializáló családtípusú otthon Nevelői feladatkör: A fiatalokat szeretettel, hozzáértő figyelemmel veszi körül, türelemmel neveli, oktatja Megszervezi, irányitja, változatossá teszi a bentlakók programját Elkésziti illetve előkésziti…

Munkakör: Projekt menedzser otthonvezető Alkalmazó: Pro Christo et Ecclesia – Krisztusért és Egyházáért egyesület marosvásárhelyi fiókja, Dorcas Gyermekotthon Serdülőket és fiatalokat szocializáló családtípusú otthon Feladatkör: A fiatalokat szeretettel, hozzáértő figyelemmel veszi körül, türelemmel neveli, oktatja és testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésüket biztosító bizalmi kapcsolatot alakt ki velük. Megszervezi, irányitja, változatossá teszi a bentlakók programját…

Erdélyi magyar fiatalok számára télitábor szervezése és lebonyolítása   A Romániai CE Szövetség országos irodája minden évben megszervezi az ún. „Télitábort”  a 19-35 év közötti fiatalok számára. A 2020-as Télitábor is megszervezésre kerülhetett még a koronavírus járvány előtt. Köszönjük  a Bethlen Gábor Alapnak a IFJ-KP-1-2020_1-000088 számú p ályázatban nyert támogatásért, amelynek összege 800.000 HUF, amely…

Áldott, Aki Krisztusban megáldott! Adorján Kálmán lp,CE elnök Kedves Atyafiak! Pál apostol Efézusiakhoz írt levele első részéből (Ef 1,3-14) veszek kölcsön szavakat e pünkösdi köszöntéshez. Gondolom, nem neheztel ezért sem ő, sem azok, akik énekének egy-egy részletét csatolom az idézett ige szakaszaihoz. „Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.”…

Bevezető A Romániai CE  Szövetség működése négy régiót ölel fel, amelyet a központi (országos) iroda fog össze. Minden régió önállóan is működik, ugyanakkor az egyes régiók képviseltetik magukat a Döntéshozó Jogi Képviseletben és a szűkebb körű Vezetőtanácsban. A CE országos iroda feladatai közé tartozik a régiók és közösségeikkel való kapcsolattartás és látogatás, az iroda fenntartása…

A 2019-es évben sok önkéntes segítette elő az országos iroda munkáját. Isten fizesse nekik! Honlap: Kovács Róbert, Boda Szilárd röpCE: Visky Anna, , Deé Lukács Éva Télitábor 2019: Visky Anna, Imecs Magdó Eszter és Levente, Visky Ábel, Lukács Emőke, Birtalan Árpád, Fazakas Árpád, Domschy Mercédesz, Halmen Balázs, Gyéresi Blanka, Visky Andris és Júlia, Bán Attila, Télitábor…

beszamolo Tenkei oregotthon unnep

Tegnap a nagyváradi CE közösséget és programjait látogattam meg. Alkalmam nyílt több emberrel találkozni, beszélgetni. A délutáni gyerekprogramban mesélték el a következő jelenetet: Robi és Tünde néni beszélget tanulás közben: Robi: Úgy szeretnék jó tanuló lenni, és jól tanulni! Tünde néni: Mi az akadálya? Robi: Olyan lusta vagyok, hogy fáj… Tünde néni: Nyugi, elmúlik. A…

© 2021 CE Szövetség Románia | Oldaltérkép
Kövess minket: