View Cart “Országos CE Iroda fenntartása” has been added to your cart.

Függőleges részvételi díj

80.00 RON

A konferenciáról…

A kezdetekben (1999) diákokat összegyűjtő évenkénti találkozó 2003 óta igyekszik tudatosan is főleg a tini korosztályt megszólítani és elérni. A Függőleges jó lehetőségnek bizonyul arra, hogy nem szokványosan, de/és hitelesen beszéljen a keresztény értékekről, a mindent megvizsgáló, kritikus, lázadó, de ugyanakkor lelkileg éhes és otthontalan fiataloknak. A Függőleges egy vándorkonferencia, de nemcsak a helyszínekben változatos. A szervezőcsapat igyekszik minden évben olyan központi témát választani, mely aktuális problémákat vet fel, azokra a kérdésekre összpontosít, amelyek a tini korosztályt foglalkoztatják. Volt már szó internetről és függőségről, törvényeskedésről, énképről, hitharcokról, és persze az örökzöld témáról, a szerelemről is. De beszéltünk már az örömkeresés lehetőségeiről és a szexualitás igen aktuális témájáról. E témák köré épül fel a konferencia három napos (péntek délutántól vasárnap délig) fő-programja, mely témákat egy koncepcióban részletesen is kidolgozunk.

Célok

  • olyan keresztény értékeket képviselő, és azokat átadni igyekvő közösségközpontú program nyújtása, mely nemcsak a szabadidő hasznos eltöltését, hanem a serdülők lelki és erkölcsi fejlődését hivatott szolgálni
  • a konfirmációt követően a fiatalok gyülekezeti életbe való bevonása, a keresztyén identitás élő mivoltának felmutatása
  • a tinédzser korosztály megszólítása, az evangélium átadása személyes élettapasztalatokon keresztül, az ő nyelvükön
  • a keresztyén hittel kapcsolatos negatív sztereotípiák leépítése, az Istennel való kapcsolatból fakadó Öröm hangsúlyozása
  • különböző háttérből érkező, körülbelül 300 erdélyi, magyarországi és más magyarlakta területről érkező fiatalnak és ifjúsági csoportoknak találkozási lehetőséget, teret biztosítani

Miért van szükségünk támogatásra?

  • a Függőleges konferencia szervezői találkozóinak költségeit le kell fednünk, nota bene: a projekten dolgozó munkatársi csapat teljes mértékben önkéntesen dolgozik
  • a részvételi díjat már a kezdetektől fogva csökkentettük, hogy ezáltal is minél több fiatal el tudjon jönni a konferenciára: 110 80 lej – a személyenként 30 lejes hiányt támogatásokból kell pótolnunk
  • kevés a keresztyén rendezvényekre fordítható pályázati forrás, de erősségünkké tudjuk kovácsolni, ha TE IS HISZEL EBBEN!
Kategória: