Hírek

„Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.”…

   Amikor a Célegyenes! nevet adtuk a 2020-as ifjúsági projektünknek még nem is tudtam, hogy…

Munkakör: Nevelő (felsőfokú végzettség szükséges: pedagógus vagy szociálpeda-gógus, szociális munkás) teljes normával, munkakönyvvel. Alkalmazó: Pro…

Összes hír →

Szellemiség

 • Visky Ferenc: Méz a sziklából

  AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE NEM ENNEK A VILÁGNAK A FÜGGVÉNYE.

  "Az evangélium hirdetése nem ennek a világnak a függvénye. Nem a körülmények határozzák meg az alkalmas időt. Az, aki a szabadságot várja az evangélium hirdetésére, nem tudja mi az evangélium."
 • Dietrich Bonhoeffer: Börtönlevelek

  ÉLETÜNK VÁLASZ ISTEN KÉRDÉSÉRE ÉS HÍVÁSÁRA.

  "Ki állja meg a helyét? Csak az, akinek nem a maga okossága, elvei, lelkiismerete, szabadsága, erényessége jelenti minden dolgok legvégső mértékét [...], hanem akinek élete semmi más nem akar lenni, mint felelet és válasz Isten kérdésére és hívására." 
 • Pál levele a Kolossébeliekhez 3:1-4

  AZ ODAFENNVALÓKKAL TÖRŐDJETEK.

  "Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben."