A CE Szövetség küldetése, hogy Krisztust valló, szolgáló életre segítő közösség legyen, az Egyház megújulása és a társadalom evangelizálása érdekében.

A CE Szövetség alapelvei

bunvallas

Jézus Krisztus megvallása

szolgalat

Szolgálat

egyhaz

Egyházhoz való hűség

Kozosseg

Közösség Isten népével

Fogadalom

Mivel a Megváltó engem annyira szeretett, hogy a keresztfán meghalt érettem, én is szeretni
akarom Őt, és iránta való hálából életemet Neki szentelem. Bízva az Ő erejében komolyan
törekszem mindig azt cselekedni, ami Ő neki, az én Uramnak és Megváltómnak kedvére van.
Igyekszem valódi keresztyén életet élni, fő ként abban a körben és helyzetben, amelybe Ő állított.
Igéjét minden nap olvasom, minden nap imádkozom, az istentiszteleteket rendesen látogatom,
Isten országának el ő menetelén munkálkodom.
Az Úr legyen segítségemre